09126810199 ​

۱۰۱ – 0۲۸۳۳۳۶۰۱۰۰​

info@raagco.com

مشاوره بازرگانی​

مدیریت صادرات درشرکت بازرگانی ما

در فضای رقابتی و پیچیده تجارت جهانی امروز، حضور مستمر و پایدار در بازارهای هدف، مستلزم شناخت نیازهای بازار هدف، آشنایی با قواعد تجارت، داشتن برنامه های مدون و مدیریت صادرات حرفه ای می باشد. عموماً «بنگاه‌های کوچک و متوسط» توانایی داشتن چنین راهبردی را ندارند. چرا که به دلیل کوچکی ماهیت خود، عدم شناخت بازار، فقدان تحقیقات و بازارسازی از داشتن دپارتمان مستقل مدیریت صادرات محروم هستند. بنابراین تمامی بنگاه های اقتصادی برای حضور در بازارهای هدف نیازمند استفاده از «واسطه‌های صادراتی» می باشند.
 این واسطه ها با نفوذ در بازار هدف به طور مقطعی موثر می باشند ولی حضور پایدار و مستمر را تضمین نمی کنند. به همین جهت نیاز به سازمان‌های اقتصادی که رویکرد انتفاعی و بنگاه‌های کوچک و متوسط را به بازارهای روسیه و حوزه اوراسیا هدایت می نمایند، ضروری است. این شرکت‌ها با در نظر قراردادن الزامات و سلایق بازار هدف، تولید کننده را در تولید محصول قابل رقابت یاری می‌کنند. در گام بعدی مدیریت صادرات، کلیه عوامل مربوط به انجام صادرات، مانند بازاریابی، شناخت بازار، مذاکره، عقد قرارداد، تکمیل اسناد صادراتی، اعتبارسنجی طرف خارجی، نظارت بر حمل و حتی حل اختلاف را مدیریت می نمایند.
مدیریت صادرات شرکت بازرگانی راش آیین اطلس غرب در همین زمینه، با اتکاء بر سوابق اجرایی، دانش علمی و توان فنی خود آمادگی دارد تا در مسیر حضور پایدار در بازار رقابتی در کنار بنگاه های اقتصادی کشور (علی الخصوص بنگاه‌های خدمات و بنگاه های دانش بنیان) قرار گرفته و آنها را برای حضور موفق و مستمر در بازارهای بین المللی یاری نماید.
برای اجرای خدمات مدیریت صادرات شیوه های مختلفی وجود دارند. این شرکت در حال حاضر دو شیوه « بدون دخالت مستقیم در صادرات» و «با دخالت مستقیم در صادرات» را پیشنهاد می کند؛ که در ادامه با آنها آشنا می شوید. توجه کنید که «مدیریت صادرات» فقط مشاوره نیست؛ بلکه بخش عمده فعالیت های آن اجرایی بوده و «مشاوره» بخش کوچکی از آن است.

جهت تنظیم زمان مشاوره می توانید درخواست خود را در بخش تماس با ما ثبت نمایید.
لطفا حداقل یکی از موضوعات فوق را در بخش پیام تعیین نمایید تا کارشناسان ما بتوانند زمان اولین جلسه مشاوره در رابطه با مدیریت صادرات را تعیین کرده و با شما تماس برقرار نمایند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت راش آیین اطلس غرب می باشد

Powered by rhtp.co.ir