Sülfonik Asit İhracatı

Sülfonik asit ihracatı, birçok büyük temizleyici üreten şirketler için en önemli temel malzemelerden biri olarak önemlidir. Sülfonik asit (Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit – LABSA), sıvı ve toz temizleyicilerde ana yüzey aktif madde olarak kullanılan ve temizleme özelliği oluşturan birçok ürünün bileşiminde bulunan bir maddedir. Daha doğru ifadeyle, temizleme, kir ve leke çıkarma ve yağ çözme gibi temizleyici ürünlerin ana görevi, genel olarak yüzey aktif maddeler olarak adlandırılan kimyasal bileşenlerin bir ailesinden kaynaklanmaktadır!

 

Yüzey aktif maddeler, su dostu kısımlarındaki elektrik yüküne göre iyonik, katyonik, noniyonik ve amfoterik olmak üzere dört kategoriye ayrılır. Temizleyici bir üründen beklenen doğa ve işlevine bağlı olarak, temizleyici ürünlerin formülasyonlarını araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında uzmanların görüşüne göre, yukarıdaki her bir yüzey aktif maddeden ayrı ayrı veya birleşik olarak kullanılır. Bu arada, temizleyici ürünlerde en yüksek ve en önemli rol iyonik yüzey aktif maddelere aittir ve temizleyici ürünlerin formülasyonlarının ortalama %10 ila %25’ini oluştururlar.

Sülfonik Asit 97% Tanıtımı

En önemli aniyonik yüzey aktif maddelerden biri olan %97 Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA) veya kısaltılmış adıyla Sülfonik Asit’i tanıtmak istiyoruz.

 

LABSA, organik kükürt bileşikleri kategorisinde yer alan bir kimyasal maddedir. Bu madde, LABSA ticari adıyla da bilinir ve temizlik endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Sülfonik Asit, bir yüzey aktif madde olarak kolayca suda çözünebilir.

 

Sülfonik Asit, temizlik malzemeleri, gübreleme ve boya üretimi endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu madde, sanayiciler ve aynı zamanda Sülfonik Asit ihracatı için son derece önemlidir.

صادرات اسید سولفونیک صادراتی LABSA 97%
صادرات اسید سولفونیک صادراتی LABSA 97%

Sülfonik Asit Satın Alma

Bugün, yüksek kaliteli %97 Sülfonik Asit satın almak isteyen çeşitli temizlik ürünleri üreticileri bulunmaktadır. İç piyasalarda, birçok tedarikçi farklı ülkelere Sülfonik Asit ihracatı yapmaktadır. Ancak, hangi şirketten bu kimyasal ürünü satın alacağınız önemlidir. RAG ticaret web sitesi, ticaret alanında parlak bir geçmişe sahip olarak, en yüksek saflıkta ve kalitede Sülfonik Asit’in toptan satışını ve ihracatını gerçekleştirir. İranlı Sülfonik Asit satın alma yöntemleri hakkında bilgi almak için uzmanlarımızla iletişime geçin.

Sülfonik Asit Fiyatı

Sülfonik Asit fiyatı, coğrafi bölge, döviz dalgalanmaları, piyasa durumu, arz ve talep miktarı ve tedarikçi şirket gibi birçok faktöre bağlıdır. Ayrıca, bu asitin oluşumunda kullanılan kükürt ve diğer hammadde fiyatları ile saflığı da fiyatı etkileyebilir. Eğer Rusya, Türkiye, Irak, Afganistan gibi ülkelere Sülfonik Asit ihracatı yapmak istiyorsanız, uygun ve rekabetçi fiyatlarla satın almaya çalışın.

Sülfonik Asit Fiyatını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Genel olarak, Sülfonik Asit fiyatı tamamen sabit bir fiyat belirlemek mümkün değildir, çünkü birçok farklı faktör fiyatı etkiler. Asit saflığı, döviz dalgalanmaları, petrol fiyatları, üretici şirket, asit kalitesi, ambalaj türü ve dünya çapındaki LABSA alım satım piyasasındaki fiyat dalgalanmaları, Sülfonik Asit fiyatını etkileyebilecek en önemli faktörlerdir. Ihracat için Sülfonik Asit fiyatı hakkında bilgi edinmek için RAG ticaret uzmanlarıyla iletişime geçmenizi öneririz.

Sülfonik Asit Toptan Satışı ve Kullanım Alanı

RAAG şirketi, yüksek kaliteli ve %97 saflıkta Sülfonik Asit’in toptan satışını (İran içi ve dışı) yapmaktadır. Şirket, uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli ürünleriyle İranlı Sülfonik Asit’in ihracatı için ekonomik ve karlı bir seçenek sunmaktadır. Satış uzmanlarıyla iletişime geçerek daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Videoyu oynat

Kimyasal Yapısı ve Kullanım Alanı

Sülfonik Asit %97, kimyasal formülü RC6H4−S(=O)2−OH olan organik bir bileşiktir. R, benzen halkasına bağlı bir alkil veya alil grubudur ve S(=O)2−OH, sülfonil hidroksit grubudur. Bu maddelerin kimyasal yapıları, hidrofobik (su korkusu) ve hidrofilik (su seven) bölgelerden oluşmaktadır. Hidrofobik kısım organik zincirden oluşur ve suda çözünmezken, hidrofilik kısım su dahil polar çözücülerde çözünür. Bu özellik, bu bileşiklerin temizleme ve leke çıkarma işlemlerinde özel yetenekler sağlamaktadır.

 

Ayrıca, giysiler, kaplar, insan vücudu, mutfak yüzeyleri gibi insan yaşam çevresindeki neredeyse tüm kirler ve lekeler organik bileşiklerin (yağ, protein, selüloz, nişasta vb.) neden olduğu bilinmektedir. Hatta çoğu kirler ve kirlilikler, toz ve egzoz dumanı gibi organik olmayan kaynaklardan bile organik bileşikler aracılığıyla insan bedenine ve giysilere yapışır.

Sülfonik Asit'in Temizleyici Üretimindeki Rolü

Organik bileşikler suda çözünmediği için, insan bedeninden ve günlük hayatta kullanılan eşyalardan temizlenmeleri sadece saf suyla mümkün değildir. Ayrıca, organik bileşiklerin çözünmesi için polar çözücüler gibi diğer çözücüler de gereklidir. Sülfonik Asit, temizlik ürünlerinin üretiminde organik bileşikleri çözmek ve temizlemek için kullanılan bir bileşendir.

 

Sürfaktanlar arasında yer alan sülfonik asit gibi, suyun içinde çözünme özelliği sayesinde su dostu ve aynı zamanda organik kirleri çözme özelliği sayesinde kir sökücü bileşikleri yüzeylerden ayırarak, suya asılı halde tutarak tekrar kirli yüzeylere bağlanmasını önleyebilirler ve bu şekilde temizlik ve kir giderme işlemi gerçekleştirilebilir. Sürfaktanların işlem mekanizması, su-hava yüzeylerinde yüzey gerilimini azaltarak ve organik madde-yüzeyler arasında gerçekleşir. Bu sayede, hedef iki alandaki yüzey gerilimi azaltılarak organik maddeler yüzeylerden ayrılır ve kolayca suya batırılır. Tabii ki, sürfaktanlar ayrıca emülsiyon yapma, köpürtme, kolloid oluşturma ve dezenfekte etme gibi diğer özelliklere de sahiptir. 

Bu nedenle, temizlik ürünleri üreten şirketler %97 sülfonik asit satın almak için arayış içindedirler.

 

Raag Ticaret Şirketi, sülfonik asit ihracatı için en güvenilir ve ekonomik seçenek için bu maddeyi temin etmektedir!

 

 

Sürfaktan ailesindeki ürünlerin en yüksek tüketimi aniyonik gruplara aittir. Temizlik ürünlerinin formülasyonunda, temizleme işlevini yürüten aniyonik sürfaktanın yanı sıra, başka sürfaktanlar da yardımcı ve/veya modifiye edici olarak kullanılır. Bu nedenle, temizlik ürünleri formülasyonunda, köpürtme, parlaklık, yumuşaklık ve pürüzsüzlük gibi farklı özelliklere sahip olmak için iki veya üç farklı tür sürfaktan kullanılması tercih edilir. Ayrıca, cilt, giysi ve yıkama ekipmanları gibi temizlik ürünleri için tamponlama ve koruyucu özellikler sağlamak da amaçlanır.

Sülfonik asit üretim yöntemi:

Sülfonasyon işlemi özetle şöyle tarif edilebilir: Öncelikle kurutma ünitesi, kükürtle birleştirilecek olan nemden arındırılmış ve -80 derece santigratlık donma noktasına sahip hava üretir. Bu, blower, etilen glikol kulesi, soğutucu ve silikajel kulesi gibi ekipmanlarla sağlanır. Ardından, başka bir bölümde, fırında kükürt yakma işlemi sırasında erimiş kükürt kuru havayla birleştirilir (yanar) ve SO2 gazı üretilir. SO2 gazı daha sonra özel dönüştürücülere girer; burada özel katalizörler yardımıyla oksijenle birleşerek SO3 gazını oluşturur. Bu gaz, özel reaktörlerde alkil benzen veya yağ alkolü ile birleştirilir ve sonunda organik sülfonik asit veya laurik asit üretir. SO2 ve SO3 gazlarının bir kısmı organik zincirle reaksiyona girmez ve sonrasında elektrostatik filtre ve sülfürik asit dolu scrubber kulesi tarafından yakalanarak çevreye girmeleri önlenir.

 

Organik asit, gaz giderme ve sonra jenerasyon işlemlerinden sonra %97 saflıkta nihai ürüne dönüştürülür ve depolama tanklarına gönderilir. Bu tesis yüksek otomasyona sahiptir ve insan gücü rolü azdır ve minimum personelle yüksek üretim hacmi gerçekleştirilir.

صادرات اسید سولفونیک صادراتی LABSA 97%
صادرات اسید سولفونیک صادراتی LABSA 97%

Sülfonik asit 97% genel özellikleri:

Sülfonik asit özellikleri:

Lineer formülü sülfonik asit

فرمول صادرات اسید سولفونیک صادراتی LABSA 97%

Sülfonik asit ihracat formülü LABSA 97%

Sülfonik asit çevre dostu özellikleri ve güvenlik bilgileri

Aniyonik sürfaktanlar arasında yer alan LABSA genellikle toksik olmayan bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte, uzun süreli maruz kalma, lipid zararına neden olarak ciltte tahriş ve hasara neden olabilir. Diğer yandan, biyolojik parçalanma hidrokarbon grubu ile belirlenir. Sülfonik asidin tehlikeli olmasından dolayı, çalışanlar bu madde ile çalışırken bu hususlara dikkat etmelidir. Çünkü asit gücü korozyona neden olur!

 

1- Bu asitle çalışırken özel giysi, eldiven, ayakkabı ve maske kullanmak zorunludur. Çünkü sülfonik asit ciddi göz yanmasına ve bazen de körlüğe neden olabilir. Ayrıca, bu madde gözünüze temas ederse, gözlerinizi 15 dakika sıcak suyla yıkayın. Sonra hızlı bir şekilde bir göz uzmanına başvurun.

 

2- Bu ürünle solunum temasından kaçınmalısınız. Çünkü sülfonik asit buharları solunum sistemi zarar verebilir. Bu nedenle, bu asit buharlarını soluduysanız, hızlı bir şekilde laboratuvar ortamından çıkın. Çoğu durumda, açık havada dolaşmak sülfonik asit buharlarının istenmeyen etkilerini nötralize eder. Ancak solunum sorunları devam ederse, oksijen maskesi kullanın.

 

3- Sülfonik asidin yanıcı özellikleri nedeniyle, yangın durumunda su spreyi, kimyasal toz ve soğutucu köpükgibi uygun yangın söndürme yöntemleri kullanılmalıdır.

 

4- Sülfonik asit, çevre dostu bir üründür ve biyolojik olarak parçalanabilir özelliklere sahiptir. Ancak, doğrudan suya karıştırılmamalıdır, çünkü asit içeriği su kaynaklarına zarar verebilir. Bu nedenle, kullanımdan sonra sülfonik asit atıkları özel toplama ve bertaraf sistemleri aracılığıyla toplanmalı ve doğru bir şekilde bertaraf edilmelidir.

 

5- Sülfonik asit, genellikle temizlik ürünleri, çamaşır deterjanları, endüstriyel temizlik ürünleri, petrol endüstrisi ve diğer endüstrilerde kullanılır. Ancak, bu ürünü kullanmadan önce, güvenlik talimatlarını okumak ve doğru kullanım talimatlarına uymak çok önemlidir.

 

Sonuç olarak, sülfonik asit, üretim yöntemi, özellikleri ve güvenlik bilgileri dikkate alındığında, endüstride yaygın bir şekilde kullanılan önemli bir kimyasal maddedir. Ancak, doğru kullanım ve bertaraf yöntemlerine uyulması gereken bir üründür.

%97 sülfonik asit ürününün analitik özellikleri

Specification Standard ISIRI NO
Molecular Weight (g/mol) 322 ISIRI 12028
Free Oil% Max 2.0 ISIRI 3513
Active Matter% [96-98] ISIRI 3513
Color (Klett) ((10%(W/W)) Max 70 ISIRI 3513
Sulfuric Acid% Max 1.8 ISIRI 3513
Water % Max 0.5 ISIRI 18481
Appearance Brown Viscose Liquid ISIRI 3513

Diğer sülfonik asit isimleri:

Lineer formülü sülfonik asit

فرمول صادرات اسید سولفونیک صادراتی LABSA 97%
صادرات اسید سولفونیک صادراتی LABSA 97%
صادرات اسید سولفونیک صادراتی LABSA 97%

Sülfonik Asit Ambalajlama ve Nakliye

Sülfonik asidin ihracatı için müşteri ihtiyacına göre, 220 litrelik varillerde veya tanker kamyonları yoluyla taşıması yapılır. Büyük tüketimli şirketler genellikle tankerle taşıyıp büyük çelik depolarda saklarlar. Bu asidi satın alanların güvenilir şirketlerden satın almaları önerilir. Batı Atlas Ayin RAG şirketi, ülkenin sülfonik asit ihracatı konusunda saygın merkezlerinden biridir ve sülfonik asit ve diğer kimyasal hammadde türlerinin toptan alım satımını yapar. RAG şirketi, parıldayan yılların deneyimine sahip olarak sıvı sülfonik asidi 220 litrelik varillerde piyasaya sürmektedir.

Sülfonik Asidin Kullanım Alanları

Sülfonik asidin %97’si, kir ve yağları farklı yüzeylerden çıkarmak için bir yüzey aktif madde olarak kullanılır. Yüzey aktif madde, su seven ve suya karşı dirençli iki moleküler parçadan oluşur; suya karşı dirençli bölüm, polar olmayan moleküllerin etrafını sardığı ve suya karşı dirençli hale getirdiği halde, su seven bölüm, çözücü moleküllerle bağlantı kurarak leke çıkarmanın işlemini gerçekleştirebilir. Bu özellik nedeniyle, sülfonik asit, temizleyiciler, deterjanlar, tozlar ve hijyenik sıvılar gibi çeşitli temizleyici maddelerin üretimi için kullanılır. Bu asit, en önemli ve en çok kullanılan madde olarak sıvı toz formülasyonunda yer alır ve leke çıkarıcı ve parlatıcı olarak kullanılır.

 

Bu asit, birçok leke çıkarıcı ve yağ giderici ürünün endüstride üretilmesinde kullanılır. Ayrıca sülfonik asit, çeşitli endüstrilerde bir asit, emülgatör ve korozyon önleyici katkı maddesi olarak da kullanılır.

Sülfonik Asidin Depolanma Koşulları

Sülfonik asitle çalışırken güvenliğin bir diğer önemli noktası, depolama koşullarıdır. Bu asit, yüksek korozyon direncine sahip olduğu için depolama kapları korozyona dayanıklı olmalıdır. Ayrıca sülfonik asit, güneş ışığından uzak ve soğuk depolarda (hava koşulları kontrol edilen) saklanmalıdır.

İranlı Sülfonik Asit Nereden Alınır?

RAG ticaret şirketi, yılların deneyimiyle, gıda, kimya ve madencilik gibi çeşitli malzemelerin ihracatında güvenilir şirketlerden biridir ve yüksek saflıkta sülfonik asit satın alma konusunda öncü şirketlerden biridir. Sülfonik asit ihracatı yapmak isteyenler veya kaliteli sülfonik asit göndermek isteyenler, iç ve dış pazarlarda temizlik malzemeleri ve diğer kimyasal hammaddelerin ihracat aşamalarını sıfırdan yüzde yüze tamamlayabilen RAG ticaret şirketiyle mutlaka ticari danışmanlık için iletişime geçmelidirler.